Hale magazynowe
Just another WordPress site

Szybkosc podnoszenia plyt

Posted in Uncategorized  by admin
September 12th, 2019

Wysokość budynków wykonanych opisaną metodą wynosi 68 kondygnacji. Szybkość podnoszenia płyt jest dość znaczna, ponieważ w ciągu jednego dnia można podnieść i zamocować na właściwym poziomie dwie płyty stropowe. Rolę stężeń poziomych w pierwszej fazie podnoszenia spełniają wspomniane już wyżej stężenia montażowe (odciągi linowe, tężniki z kątowników itp.), w następnej zaś prefabrykowane płyty stropowe, a w końcu obudowa ścian szkieletu. Nośność i przekrój słupa są związane z poziomem, na którym musimy zatrzymać podnoszoną płytę (lub kondygnację). Najwyższy poziom, na jaki można podnieść płytę stropową, zależy zatem od konstrukcji słupów i ciężaru stropów, np. przez zastosowanie do konstrukcji słupów stali kształtowej zwiększa się moment bezwładności, a zatem i długość bezpiecznego podnoszenia. Drugim czynnikiem zwiększającym tę długość jest stężenie poziome słupów, umożliwiające jednak przesuw g łowic zabetonowanych w płytach stropowych. Wysokość najwyższego poziomu podnoszenia płyty stropowej zależnie od nośności slupów wpływa na wybór sposobu podnoszenia. Jeżeli wysokości najwyższego poziomu odpowiadają położeniu płyty stropodachu, można stosować podnoszenie ciągłe. W przypadku gdy wysokość ta znajduje się poniżej wysokości zamocowania najwyższego stropu, trzeba się uciec do etapowego podnoszenia płyt stropowych. Wybór metody wpływa z kolei na konstrukcję urządzeń podnoszących oraz na metodę montażu słupów i płyt stropowych. Organizacyjnie najwłaściwsza jest metoda potokowa. Budynek jest podzielony na 4 działki robocze, na których odbywają się kolejno poszczególne etapy robót, począwszy od montażu słupów. Zaletą metody stropów podnoszonych jest wyeliminowanie deskowań i rusztowań oraz dźwigów budowlanych. Powierzchnie sufitowe są gładkie i nie wymagają tynkowania. Niewielka stosunkowo liczba słupów konstrukc yjnych umożliwia dowolne rozstawianie ścianek działowych, co daje duże możliwości w rozplanowaniu mieszkań. Ściany zewnętrzne stanowiące oddzielną konstrukcję nośną mogą być dowolnie konstruowane. Według danych amerykańskich koszt budynków szkieletowych wznoszonych opisaną wyżej metodą jest o 3040% niższy od kosztu budynków przy zastosowaniu metod tradycyjnych. [więcej w: studnie chłonne, instalacje sanitarne poradnik, jętka wymiary ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: instalacje sanitarne poradnik jętka wymiary studnie chłonne