Hale magazynowe
Just another WordPress site

Przy stosowaniu w procesie formowania mieszanek betonu zwyklego wilgotnych lub gestoplastycznych, zageszczanie ich wibratorami pograzalymi ma przebieg nastepujacy

Posted in Uncategorized  by admin
September 5th, 2019

Przy stosowaniu w procesie formowania mieszanek betonu zwykłego wilgotnych lub gęstoplastycznych, zagęszczanie ich wibratorami pogrążalymi ma przebieg następujący. Po zanurzeniu buławy wibratora w luźno naniesioną mieszankę betonową osiąga się bardzo szybko stan gęstej cieczy w pierwszej kolejności w bezpośrednim sąsiedztwie źródła drgań, a następnie kołowo w coraz dalszej od niego odległości. Upłynnienie mieszanki, a tym samym przemieszczenie jej części składowych, postępuje od wierzchołka buławy kołowo na zewnątrz oraz w górę i w dół. W tych warunkach następuje ułożenie mieszanki i ostatecznie efektywne jej zagęszczenie. Efekt zagęszczenia mieszanki widoczny jest na jej powierzchni, która w końcowym stadium staje się gładka, zamknięta iż matowej przechodzi w wyraźnie lśniącą. Następuje to zazwyczaj po kilku lub kilkunastu sekundach wibrowania. Odstęp zanurzeń buławy powinien wynosić średnio 8-10 jej średnic. Buławę wibr atora wgłębnego zanurza się pionowo w mieszankę betonową, następnie powoli wyjmuje się ją i przestawia na kolejne stanowisko. Promień skutecznej pracy wibratora wgłębnego nie jest jednakowy wzdłuż całej wysokości jego części roboczej. Największy promień występuje zazwyczaj przy wierzchołku buławy. W czasie pracy wibratora podnosi się jego buławę i opuszcza na 1) do 10 cm, co daje równomierne zagęszczenie na całej głębokości formowanej warstwy. [patrz też: stropodach niewentylowany, pielęgnacja betonu, gwiazdki szablony ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: gwiazdki szablony pielęgnacja betonu stropodach niewentylowany