Hale magazynowe
Just another WordPress site

Współczynnik pewności

Posted in Uncategorized  by admin
September 18th, 2019

Po wyznaczeniu momentów sił utrzymujących i obracających dla wszystkich bloków uzyskuje się wyrażenie, gdzie: tgOłgazcos ce. Ponieważ współczynnik pewności występuje po obu stronach równania, należy go wyznaczyć metodą kolejnych przybliżeń; zbieżność wyników uzyskuje się dość szybko. Do wyznaczania wartości Mi(u) w zależności od stosuje się nomogram. Ogólnie stwierdza się, że metoda Bishopa daje większe współczynniki pewności od metody Felleniusct. Metoda Kazdiego. Dość czeste są przypadki, gdy osuwisko może wystąpić wzdłuż nachylonej lub poziomej płaszczyzny poślizgu (Kezdi, 1964) z udziałem znacznego parcia czynnego gruntu jako siły zsuwającej w górnej części osuwiska i małego odporu biernego gruntu W dolnej części. W tym przypadku Kezdi zaleca wyznaczać współczynnik pewności wg wzoru T -1- Ep cos a N łg Ep cosa B+E« cosa W sin cos a. W przypadku nasypu z piasku na poziomej warstwie słabego gruntu współczynnik pewności mozna obliczyć wg wzoru. Współczynniki pewności powinny być większe od Fdo p, które można przyjąć, jak w metodzie Felleniusa, równe 1,1+1,3.
Kończąc omawianie kilku przykładowych metod obliczenia stateczności należy stwierdzić, że nie one sprawiają największe trudności, lecz ustalenie warunków wodno-gruntowych na terenach, gdzie wskutek wykonywanych budowli i występujących zmian obciążeń mogą powstawać obsunięcia lub zsuwy. Tereny z pofałdowanymi warstwami gruntu, w których istnieją powierzchnie osłabione, są szczególnie podatne na osuwiska; jeszcze bardziej niebezpieczne są tereny z dawniejszymi obsunięciami. Tereny, na których już powstały osuwiska lub zsuwy, oraz tereny z potencjalnymi osuwiskami, nazywa się terenami osuwiskowymi. [przypisy: e slawex, fatek, ile kosztuje przyłącze energetyczne]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: e slawex fatek ile kosztuje przyłącze energetyczne