Hale magazynowe
Just another WordPress site

Nieustalony promień depresji

Posted in Uncategorized  by admin
September 16th, 2019

Do określania nieustalonego promienia depresji, a ściślej — szerokości wpływu liniowej instalacji depresyjnej w nieograniczonej warstwie wodonośnej należy stosować wzór Rn=2. W przypadku zasilania warstwy wodonośnej w wyniku infiltracji należy stosować wzór Rn=H [5-12] gdzie: H, k, t, u — jak we wzorze, p — średni roczny opad, mld, e 2,718 — podstawa logarytmu naturalnego. W przypadku obliczenia promieni depresji w innych, rzadziej spotykanych warunkach, można skorzystać ze wzorów. Kształt i zasięg leja depresji w znacznym stopniu zależy od przepuszczalności gruntu. Krzywe depresji ustalone podczas obniżania zwierciadła wody gruntowej za pomocą jednoliniowych zestawów igłofiltrowych w gruntach jednorodnych o współczynnikach filtracji 75 > k > 0,001 mld. Łatwo ustalić, że ze zwiększeniem współczynnika filtracji zwiększa się zasięg leja depresji i maleje nachylenie krzywych depresji. Wpływ miąższości warstwy wodonośnej na kształt i zasięg leja depresji dotychczas nie został dostatecznie wyjaśniony. W większości podanych wzorów, przy I-I dążącym do nieskończoności, promień depresji również dąży do nieskończoności, nawet przy bardzo małych depresjach, co naturalnie jest nierealne. Zamarin założył, że w niektórych przypadkach tylko część warstwy wodonośnej bierze czynny udział w procesie odwadniania i wprowadził pojęcie aktywnej strefy warstwy wodonośnej. Miąższość aktywnej strefy według Zamarina można ustalić ze wzoru m, gdzie: S — depresja przy ujęciu, m, wysokość czynnej części filtru właściwego, m, s — wartość zależna. [hasła pokrewne: metrohouse bolesławiec, emarkowo, floks szydlasty ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: emarkowo floks szydlasty metrohouse bolesławiec