Hale magazynowe
Just another WordPress site

Murowanie

Posted in Uncategorized  by admin
September 10th, 2019

Po wymurowaniu odcinka o wysokości 1,0;1,3 m wyjmuje się pozostawione na sucho cegły i przez utworzoną w ten sposób wyczystkę rozbija się leżącą na piasku warstwę zaprawy, a następnie usuwa się zaprawę i piasek. Ten sposób zabezpieczenia betonu filara od przewarstwienia daje większą gwarancję należytego oczyszczenia górnej powierzchni uprzednio zabetonowanego słupa w porównaniu ze sposobem pierwszym, przy którym, zwłaszcza w okresie letnim, gdy zaprawa cementowa szybko tężeje i wiąże się, są duże trudności dokładnego oczyszczenia górnej powierzchni słupa ze stwardniałej zaprawy. Po włożeniu zbrojenia i zwilżeniu ścianek wodą wypełnia się starannie kanał betonem o konsystencji nie gęstszej niż plastyczna. Zagęszczanie betonu najlepiej wykonywać za pomocą wibratorów wgłębnych. Stosowanie wibratorów jest jednak tylko wówczas możliwe, gdy ściany kanałów osiągną należytą wytrzymałość, aby przeciwstawić się ewentualnemu roz epchnięciu przez wzmożone wibracją ciśnienie świeżego betonu. Z tych względów w przypadku stosowania wibratorów wgłębnych wskazane jest, aby kanały z muru .ceglanego o grubości 1/2 cegły murowane były na zaprawie marki 30;.50 kGicm2, a ponadto wzmocnione były zbrojeniem poprzecznym co 34 warstwy. Takie środki umożliwiają układanie betonu wibrowanego już po 2 godzinach od chwili ukończenia murowania kanałów. Stosowanie marki niższej niż 50 umożliwia wibrowanie betonu praktycznie dopiero po 3 dobach (w okresie temperatury zewnętrznej co najmniej 15°C). Skrócenie tego terminu do połowy umożliwia ułożenie zbrojenia poprzecznego w podobny sposób jak podano wyżej. Po zakończeniu betonowania muruje się ścianki słupa na następną wysokość 1,0;1,2 m, a następnie powtarza się wyżej opisane czynności. Wznoszenie murów odcinkami wyższymi niż 1,20 m nie jest zalecane, z uwagi na trudności poprawnego wykonania konstrukcji. Przedłużanie szkielet ów zbrojenia słupów wykonuje się ponad poziomem stropów i wieńców wg tych samych zasad, jakie obowiązują przy wykonaniu konstrukcji żelbetowych. Wykonanie konstrukcji ceglano-żelbetowych w sposób drugi, tj. z odkrytymi z jednej lub więcej stron bruzdami, dla części żelbetowych jest korzystniejsze ze względu na możliwość kontroli jakości wykonania części żelbetowych po związaniu betonu. Przy tym sposobie można wykonywać mur na całą wysokość kondygnacji lub też na całą wysokość między poziomymi żelbetowymi częściami usztywniającymi budynek (ryglami lub wieńcami). Po wzniesieniu ścianek kanałów dla części żelbetowej konstrukcji oczyszcza się mur ze zbędnej zaprawy, wkłada uzbrojenie pionowe i montuje deskowanie zamykające bruzdę. Następnie betonuje się części żelbetowe na całą wysokość, zagęszczając betonem w sposób jak podano wyżej. Po zdjęciu deskowania łatwo jest sprawdzić na całej wysokości jakość wykonania cz ęści żelbetowej konstrukcji. Jak wykazały przeprowadzone doświadczenia, słupy ceglano-żelbetowe o nieznacznej wysokości wykonane w pierwszy jak i w drugi sposób mają jednakową wytrzymałość przy ściskaniu osiowym. Natomiast słupy obciążone mimośrodowo lub słupy smukłe obciążone osiowo, w których występuje możliwość wyboczenia, wykazują większą wytrzymałość przy wykonaniu w drugi sposób, ze względów omówionych już wyżej. [przypisy: ruszt fundamentowy, projekty sklepów spożywczych, pielęgnacja betonu ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: pielęgnacja betonu projekty sklepów spożywczych ruszt fundamentowy