Hale magazynowe
Just another WordPress site

Pale drewniane

Posted in Uncategorized  by admin
September 14th, 2019

Krótkie mogą być pale drewniane o średnicy około 20 cm, odpowiednie, gdy grunt jest zupełnie suchy lub odwrotnie — nawodniony na calej długości pala, albo stalowe, np. rurowe, wypełnione betonem. Najczęściej jednak stosuje się pale żelbetowe prefabrykowane o przekroju 20 X 20 do 30 cm i nośności od 10 do 30 tys. kG, zależnie od rodzaju gruntu i długości nośnej pala, która nie powinna być mniejsza niż 2 m. Przez długość nośną rozumie się długość odcinka pala pogrążonego w gruncie wytrzymałym. Wykopywano również pale betonowe wiercone bez rury obsadowej, o długości 1,0+1,5 m. Pale normalnej długości stanowią ogromną większość pali stosowanych w budownictwie na całym świecie. Pale długie stosowane są najczęściej w złych warunkach gruntowych, gdy pod powierzchnią terenu zalega warstwa słabych gruntów o dużej miąższości i chodzi o przeniesienie ciężaru budowli na większą głębokość. Stosowane są również w przypadku posadowienia budowli na gruncie leżącym poniżej dna głębokich (do 25 m i czasem więcej) akwenów (jezior, rzek, morza). Zwykle są to pale pustakowe o dużej średnicy. Pale drewniane. Na wykonanie pali drewnianych używa się zwykle prostych i gładkich pni sosnowych (rzadziej świerkowych). Pale takie okorowuje się i obrabia oba ich końce. Pale drewniane mają średnice od 20 cm wzwyż (przy poważniejszych budowlach od 25 em wzwyż; średnio 30 cm), przy czym w wyjątkowych przypadkach dochodzą do 60 cm. Srednicę tę mierzy sie w środku długości pala, z tym że zbieżność pala nie powinna być większa niż 1 cm na 1 m długości. Koniec dolny pala podlega najczęściej obróbce. [więcej w: obliczanie współczynnika przenikania ciepła, stropodach niewentylowany, gwiazdki szablony ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: gwiazdki szablony obliczanie współczynnika przenikania ciepła stropodach niewentylowany