Hale magazynowe
Just another WordPress site

Odwadnianie wykopów

Posted in Uncategorized  by admin
September 18th, 2019

Ogólna charakterystyka (sposób) odwadniania wykopów. Odwadnianie wykopów polega na usunięciu wody z wykopu w zakresie niezbędnym do uzyskania jak najlepszych warunków budowy, przy czym należy zwracać uwagę, żeby struktura podłoża, ze względu na trwałość wznoszonej budowli, nie została naruszona w stopniu większym od dopuszczalnego. Rozróżnia się trzy podstawowe sposoby odwadniania wykopów. Sposób pierwszy, zwany odwodnieniem bezpośrednim lub powierzchniowym, polega na ujęciu wody bezpośrednio w wykopie, po jej przeniknięciu przez powierzchnię skarpy i dna wykopu. Sposób drugi, zwany odwodnieniem wgłębnym, polega na ujęciu wody w głębi gruntu za pomocą różnych instalacji depresyjnych. Sposób trzeci, zwany odwodnieniem mieszany m, polega na częściowym ujęciu wody w głębi gruntu i częściowym bezpośrednio w wykopie. Zakres stosowania wymienionych sposobów odwadniania zależy od warunków miejscowych, do których zalicza się: a) hydrogeologiczne właściwości podłoża (układ warstw, przepuszczalność, zasilenie wodą, chemiczne właściwości wody), b) parametry wykopów (kształty i wymiary w planie i pionie, położenie wykopu w stosunku do warstw wodonośnych), c) rodzaj budowli wymiary i kształt fundamentów, stosunek obciążenia rzeczywistego do obciążenia dopuszczalnego dla podłoża oraz wrażliwość na nierównomierne osiadanie, d) warunki posadowienia budowli istniejących w zasięgu leja depresji, e) wpływ depresji na życie biologiczne w odwadnianym obszarze, f) czas trwania odwodnienia. Ogólna charakterystyka warunków gruntowych w przyrodzie Analizując właściwości hydrogeologiczne podłoża, musimy sobie zdać sprawę, że mamy do czynienia z tworzywem o praktycznie nieskończonej różnorodności pod względem układu i przepuszczalności poszczególnych warstw, zasilania wodą warstw wodonośnych, zmienności zwierciadła wody w czasie i składu chemicznego wody. W celu właściwej oceny warunków odwadniania na podstawie dokumentacji geotechnicznej, a szczególnie w skomplikowanych układach warstw gruntów i przy rozeznaniu tylko ograniczonej objętości podłoża będącego w zasięgu wpływu depresji, pożądana jest znajomość geologicznej historii odwadnianego rejonu. [podobne: e slawex, fatek, ile kosztuje przyłącze energetyczne ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: e slawex fatek ile kosztuje przyłącze energetyczne