Hale magazynowe
Just another WordPress site

Metoda Fetleniusa

Posted in Uncategorized  by admin
September 18th, 2019

Metodę oparto na założeniu, że potencjalne powierzchnie poślizgu są kołowo-walcowe. Dla danego konturu zbocza (skarpy) poszukuje się najbardziej niebezpiecznej powierzchni poślizgu, charakteryzującej się najmniejszym współczynnikiem pewności. Obliczenia prowadzi się z uwzględnieniem schematu. Na każdy blok badanej bryły osuwiskowej działają następujące siły : ciężar bloku i, siły o nie znanej wartości, działające na pionowe Ściany bloku i, składowa normalna siły wi, składowa styczna siły wi, siła oporu tarcia i spójności gruntu, przeciwstawiająca się sile zsuwającej dany blok. Uważając siły boczne Pi za siły wewnętrzne, można je pominąć przy rozpatrywaniu warunków równowagi całej spełzającej bryły. Współczynnik pewności (bezpieczeństwa) można obliczyć jako stosunek Mu do Mob (suma momentów sił względem punktu O). Analiza stateczności skarpy (zbocza) o danym konturze sprowadza się więc do ustalenia przez kolejne próby takiej powierzchni poślizgu, która daje najmniejszy współczynnik pewności Fmin; stateczność skarpy jest zapewniona, jeżeli zostanie spełniony warunek: Fmin > Fdop. Wartości Fdop przy stosowaniu metody Felleniusa przyjmuje się w granicach 1,1 do 1,3. Istnieją zastrzeżenia do metody Felleniusa dotyczące niespełnienia wszystkich warunków równowagi statycznej, gdyż sprawdza się warunek równowagi momentów, a nie sprawdza się warunków równowagi rzutów sił (Fiodorow, 1962); nieuwzględnienie sił wewnętrznych daje pewien błąd, lecz po stronie bezpiecznej (Whitman, 1967). Metodę tę stosuje się jednak szeroko w praktyce; można ją zastosować do skarp z gruntów. Ukształtowanej nieregularnej powierzchni. Fundamenty ślizgu na terenie już powstałego osuwiska (aproksymując ją powierzchnią walcową). Stosuje się ją również przy uwzględnieniu naprężeń efektywnych. Uwzględnia się i c oraz Ni lub oraz Ni. Siłę N; oblicza się według wzoru N; = Ni — UiAź= Wi cos at—uili, gdzie: u; — ciśnienie wody, wyznaczone z siatki przepływu dla środka długości podstawy bloku i, — bi: COS i długość podstawy bloku i, — kąt nachylenia podstawy bloku do poziomu. [przypisy: e slawex, fatek, ile kosztuje przyłącze energetyczne ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: e slawex fatek ile kosztuje przyłącze energetyczne