Hale magazynowe
Just another WordPress site

Wysokosc uzytkowa materialu filtracyjnego na zlozu

Posted in Uncategorized  by admin
September 14th, 2018

Wysokość użytkowa materiału filtracyjnego na złożu (między rurami rozprowadzającymi i drenami) powinna wynosić 0,8-:-1,0 m. Obliczeniową ilość ścieków dla danej wysokości użytkowej złoża przyjmuje się 20-:-25 l/dn na l m rur. Sieć rozprowadzająca składa się z sączków, rur kamionkowych, azbestowo-cementowych lub korytek drewnianych. Średnice przewodów rozprowadzających można przyjmować 75-:-100 mm. Odstęp między przewodami wynosi 0,8-:-1,0 m, spadek 1-:-3%. Dla lepszego oczyszczenia ścieków można je po przejściu przez osadnik gnilny kierować do uzupełniającej komory biologicznej. Sposób ten zaleca się stosować jeśli odpływ ścieków ma być kierowany do otwartych rowów, potoków lub strumieni. Komora biologiczna wypełniona jest zwykle koksem lub żużlem, układanym w warstwach na spodzie rusztu – materiał grubszy o średnicy 6-:-10 cm, następnie materiał drobniejszy, średnicy coraz mniejszej aż do wielkości 1 cm. [podobne: jętka wymiary, pielęgnacja betonu, projekty hal murowanych ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: jętka wymiary pielęgnacja betonu projekty hal murowanych