Hale magazynowe
Just another WordPress site

Wymagania w stosunku do materialów

Posted in Uncategorized  by admin
September 10th, 2019

Mur ceglany. Wytrzymałość obliczeniową muru na ściskanie Rm przyjmuje się przy obliczaniu metodą odkształceń plastycznych jak dla murów z cegły zgodnie z normą. Przy stosowaniu metody stanów granicznych wytrzymałość obliczeniową muru Rm otrzymuje się, mnożąc wytrzymałość normową muru R przez odpowiednie współczynniki jednorodności, przyjmowane w zależności od dokładności wykonania ścian i kontroli materiałów. Przy systematycznym badaniu wytrzymałości cegieł i zaprawy oraz przestrzeganiu grubości spoin i dokładności wykonania muru, przyjmuje się wartość współczynnika jednorodności równą 0,6. W pozostałych przypadkach współczynnik ten należy przyjmować równy 0,5. Zależnie od wytrzymałości cegły Re i wytrzymałości zaprawy Rz mur w konstrukcji zespolonej jest w większym lub mniejszym stopniu wykorzystany w stosunku do betonu. Wskutek większej ściśliwości muru w stosunku do betonu, naprężenia w murze przy osiągnięciu prz ez beton granicy wytrzymałości na ściskanie będą mniejsze od wytrzymałości muru na ściskanie. Współczynnik wykorzystania muru Wrn przy obliczaniu konstrukcji zespolonych metodą stanów granicznych można uważać za dodatkowy współczynnik warunków pracy muru, włączając go do wielkości tego współczynnika. W tym przypadku najczęściej przyjmuje się jako wielkość łączną Wrn = 0,8. [hasła pokrewne: ruszt fundamentowy, projekty sklepów spożywczych, pielęgnacja betonu ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: pielęgnacja betonu projekty sklepów spożywczych ruszt fundamentowy