Hale magazynowe
Just another WordPress site

Wspóldzialajaca szerokosc przekroju sciany

Posted in Uncategorized  by admin
September 10th, 2019

Wymagania konstrukcyjne ze względu na rozwarstwienie między betonem i murem. Doświadczenia wykazały, że w konstrukcjach ceglano-żelbetowych przyczepność betonu do muru dostatecznie zapewnia współpracę tych materiałów, aż do chwili ich zniszczenia. Pomimo to, zgodnie z wymaganiami normy;sprawdzenie obliczeniowe wielkości sił rozwarstwiających w płaszczyznach przylegania betonu do muru nie jest konieczne tylko wówczas, jeżeli w konstrukcjach ceglano-żelbetowych ścian, poza pionowymi słupami żelbetowymi, znajdują się jeszcze poziome pasy stężające w postaci ław fundamentowych, wieńców itp .. lub inne krzyżujące się w obu kierunkach stężenia, zapewniające współpracę betonu i muru. Szerokość współdziałających odcinków ścian murowanych po obu stronach wzmocnienia żelbetowego w konstrukcjach zespolonych, stężających mur w obu kierunkach, nie powinna przekraczać dwukrotnej grubości ściany lub 1,5 m z każdej strony wzmocnienia . Współdziałająca szerokość przekroju ściany przy obliczaniu wzmocnienia żelbetowego w konstrukcjach zespolonych O ile konstrukcja ceglano-żelbetowa nie spełnia wyżej podanych wymagań, należy sprawdzić, czy naprężenia rozwarstwiające między betonem i murem nie przekraczają naprężeń dopuszczalnych. Naprężenia termiczne i skurczowe. Przyjmując, że współczynnik rozszerzalności termicznej at betonu i stali jest prawie jednakowy i wynosi atb = 10 10, to współczynnik dla muru jest dwa razy większy, a mianowicie atm = 5 10 . Znacznie większa różnica (5 do Skrotna) istnieje między współczynnikiem skurczu muru i betonu. Różnica współczynników rozszerzalności termicznej i skurczu betonu oraz muru powoduje w konstrukcjach zespolonych powstawanie naprężeń wewnętrznych bez udziału sil zewnętrznych. Naprężenia te wzajemnie równoważą się aż do chwili, gdy w jednym z materiałów powstaną naprężenia wewnętrzne przewyższające wartość naprężeń granicznych i wówczas tworzą się w nim rysy termiczne lub skurczowe albo spowodowane łącznym występowaniem tych zjawisk. [przypisy: ruszt fundamentowy, projekty sklepów spożywczych, pielęgnacja betonu ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: pielęgnacja betonu projekty sklepów spożywczych ruszt fundamentowy