Hale magazynowe
Just another WordPress site

Wpływ spójności

Posted in Uncategorized  by admin
September 14th, 2019

W przypadku gruntu spoistego uwzględnia się wpływ spójności. Rozwiązanie dla fundamentu jednolitego. Wyznaczenie sił : — według wzoru (Qel+Q2ą), 20 at 2tc+t gdzie: Q 01, 2 tc+t QFHu, 2 zo 3te+zo eł — 3 2tc+zo Rozwiązanie dla fundamentu o stopie poszerzonej. Siły działające na fundament: T-12 — według wzoru. Dla punktu obrotu leżącego powyżej odsadzki (zo < t) zo — c + t2c Dla punktu obrotu leżącego w obrębie odsadzki. Znając zo określa się z równania siły Qi i Q. Dla przypadku zo < to wielkości Q2 i Q” 2 określają wzory: Q. [7-295] Q; 2 (tc+t) Odpowiednio ramie e dzieli sie na: Zl—d 3te-i-zo-i-to d 3tc+2t4-to.  Stad graniczny moment utrzymujacy określa sie wedlug wzoru. Fundamenty palowe. Uwagi ogólne o palach i fundamentach palowych Fundamenty palowe stanowią odmianę fundamentów pośrednich (głębokich). Obciążenia z budowli przenoszą się przez pale na głębsze warstwy gruntu, bardziej wytrzymałe od warstw przypowierzchniowych. Dolny koniec pala nazywa się ostrzem lub podstawą, zależnie od kształtu: zaostrzonego czy rozszerzonego, górny zaś — zwykle tępo ścięty koniec pala — nosi nazwę głowicy. Na głowicach pali, wystających po zagłębieniu ich w grunt z dna wykopu fundamentowego, posadawia się elementy masywne fundamentów. Zależnie od układu gruntu, w którym pale są zagłębione, rozróżnić można dwa skrajne przypadki ich zastosowania : a) jeżeli górne, przypowierzchniowe warstwy podłoża stanowią grunty zupełnie nienośne, poniżej zaś zalegają warstwy wytrzymałe, jak np. skały, żwiry, grube piaski lub zwarte iły, to pale doprowadza się do warstw nośnych, zagłębiając w nich nieco dolne końce pali lub (np. przy skałach) opierając je na górnej powierzchni tych warstw; wówczas wszelkie obciążenia fundamentu przenoszą się przez pale całkowicie na dolną, wytrzymałą warstwę gruntu przez docisk w dolnych końcach, górne zaś, słabe warstwy gruntu w przenoszeniu ciężarów żadnego udziału nie biorą; pale tak zaprojektowane nazywa się palami słupowymi albo stojącymi. [patrz też: dom w dmuchawcach, cennik wienerberger, wienerberger cennik ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: cennik wienerberger dom w dmuchawcach wienerberger cennik