Hale magazynowe
Just another WordPress site

W piaskach gliniastych lub glinach piaszczystych pozadane jest obsypywanie drenów tluczniem lub zwirem

Posted in Uncategorized  by admin
September 7th, 2019

Szczeliny i otwory rozmieszcza się w odległościach 0,2–:-0,25 m. W piaskach gliniastych lub glinach piaszczystych pożądane jest obsypywanie drenów tłuczniem lub żwirem, warstwą o grubości 0,15 m. Spadek drenów przyjmuje się 2–:-5%. Długość poszczególnych ciągów nie powinna być większa niż 20 m. Odległość między drenami przy układaniu równoległym wynosi 1–:-4 m, przy czym mniejszy rozstaw stosuje- się w glebach piaszczystych, gruboziarnistych, a większy w glebach drobnoziarnistych. Dla lepszego oczyszczenia ścieków przed odprowadzeniem ich do odbiornika można po rozsączeniu ścieków drenami, stosować dodatkowo filtry gruntowe. [więcej w: pielęgnacja betonu, stropodach niewentylowany, floks szydlasty ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: floks szydlasty pielęgnacja betonu stropodach niewentylowany