Hale magazynowe
Just another WordPress site

Układ poszczególnych warstw w podłożu wielowarstwowym

Posted in Uncategorized  by admin
September 16th, 2019

W publikacjach zalecono stosowanie wzorów, gdy kma x : kmi < 10 oraz przyjmowanie za szczelną warstwę o mniejszej przepuszczalności, gdy kma x : kmin 10. W normie BN-71 8950-08 zalecono traktować jako nieprzepuszczalne warstwy wodonośne, dla których kmax. Nie bez znaczenia dla kształtu i zasięgu leja depresji jest układ poszczególnych warstw w podłożu wielowarstwowym, tzn. to, czy warstwy o większej przepuszczalności znajdują się w górnej czy w dolnej części warstwy wodonośnej. Problem ten rozpatrzymy na przykładzie warstwy wodonośnej złożonej z dwóch jednorodnych warstw (o współczynnikach przepuszczalności dla warstwy górnej i dla warstwy dolnej). Krzywe depresji w podłożu z dwóch warstw o różnych współczynnikach filtra cji k 1 — kształt krzywej depresji przy kg : kd 1,0, 2 kształt krzywej depresji przy k., : kd < 1, 3 — kształt krzywej depresji przy kg ; kd 1 a. Na podstawie wzoru możemy napisać, że promień depresji podłoża dwuwarstwowego wyrazi się zależnością kgHg+kdHd Re=2S (Hd+Hg) = 2S s/kgHg+kdHd [5-17] Hg+Hd oraz że promień depresji podłoża jednowarstwowego o współczynniku przepuszczalności kd będzie równy RF 2S s/kdH. Analizując wzór dojdziemy do wniosku, że ze zwiększeniem się stosunku kg : kd stosunek RI : R2 maleje, tzn. że im większa jest przepuszczalność warstwy górnej w stosunku do przepuszczalności warstwy dolnej, tym zasięg promienia depresji będzie mniejszy w stosunku do zasięgu promienia depresji warstwy pojedynczej o współczynniku filtracji odpowiadającym przepuszczalności warstwy dolnej. [przypisy: odległość szamba od granicy działki, klimatyzator monoblok, mrówka stalowa wola ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: klimatyzator monoblok mrówka stalowa wola odległość szamba od granicy działki