Hale magazynowe
Just another WordPress site

szkielety prefabrykowane – montaz

Posted in Uncategorized  by admin
September 13th, 2019

Z organizacyjnego punktu widzenia szkielety prefabrykowane można montować wg jednej z dwóch metod: a) metodą kompleksową, b) metodą kolejnego montażu elementów. Metoda kompleksowa montażu polega na tym, że budynek dzieli się na sekcje i w każdej sekcji montuje się słupy, podciągi, belki, płyty stropowe itd. Metoda ta ma tę zaletę, że po ukończeniu montażu w jednej sekcji i przesunięciu dźwigu montażowego do sekcji następnej można w poprzedniej sekcji przystąpić do następnych robót budowlanych, jak wypełnienie ścian, układanie podłóg, montaż instalacji itp. Dzięki temu przyspiesza się wykończenie poszczególnych części budynku i oddanie ich do użytku. W metodzie tej liczba przesunięć dźwigu jest mała. Do ujemnych cech tej metody należy trudność wyregulowania zmontowanej konstrukcji oraz konieczność stosowania silnych rusztowań usztywniających, aby zapewnić stateczność konstrukcji szybko narastającej w kierunku pionowym. Montaż kolejny polega na tym, że najpierw ustawia się wszystkie słupy, a następnie montuje się kolejno podciągi i rygle, płyty stropowe i inne elementy konstrukcji. Mont aż belek i podciągów odbywa się już po trwałym zamocowaniu słupów, co jest ważne dla zapewnienia stateczności montowanej konstrukcji i poważnie zmniejsza ilość potrzebnych stężeń. Ujemną stroną tej metody jest zwiększenie liczby przesunięć dźwigów montażowych oraz dłuższy okres montażu budynku aniżeli przy zastosowaniu metody kompleksowej. Przed przystąpieniem do robót montażowych należy sporządzić plan montażu, który powinien zawierać: a) miejsca składowania prefabrykatów, b) drogi i kierunki przesuwania dźwigów montażowych, c) kolejne stanowiska robocze dźwigów montażowych, d) kolejność ustawiania elementów, e) sposoby usztywnień i połączeń montażowych elementów, f) skład brygad montażowych i podział czynności między członków brygady, g) harmonogram montażu. [więcej w: obliczanie współczynnika przenikania ciepła, stropodach niewentylowany, gwiazdki szablony ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: gwiazdki szablony obliczanie współczynnika przenikania ciepła stropodach niewentylowany