Hale magazynowe
Just another WordPress site

Stopy obciazone mimosrodowo

Posted in Uncategorized  by admin
September 12th, 2019

Wysokość stopy bywa wyznaczana więc z warunku wytrzymałości jej na przebicie przez słup, przy tym z uwagi na niekorzystne przyjęcie wycinanego prostopadłościanu (zamiast ostrosłupa pod kątem 45° ok. zgodnie z rzeczywistą pracą stopy) można przyjmować płaszczyznę ścinania nie pionowo, jak przeważnie obliczają praktycy, lecz w przekroju określonym przez przecięcie się z podstawą stopy płaszczyzny nachylonej do pionu pod kątem np. 30°. W tym przypadku jako siłę poprzeczną należy przyjmować oddziaływanie gruntu na podstawę stopy od jej krawędzi do krawędzi przecięcia się omawianej płaszczyzny z podstawą stopy. Jako naprężenie niszczące przyjmuje się wytrzymałość betonu na bezpośrednie ścinanie (Rt). Wysokość stopy powinna spełniać warunek H 0,75 (b d), gdzie b szerokość podstawy fundamentu, d szerokość przekroju słupa. Stopę uważa się z pewnym przybliżeniemza cztery oddzielne wsporniki trapezowe (w planie) utwierdzone na krawędziach słupa. Zbrojenie stóp żelbetowych rozmieszcza się równolegle do boków podstawy kwadratowej bądź prostokątnej. W stopach kwadratowych przekrój zbrojenia w obu kierunkach jest jednakowy, w stopach prostokątnych przekroje zbrojenia oblicza się dla obu kierunków. Ponadto powinny być sprawdzone również naprężenia główne w przekrojach największego obciążenia ścinającego, tj. w przekrojach przebiegających przez krawędź słupa. Naprężenie główne można obliczać z wzoru odnoszącego się do belki o zmiennej wysokości Stopy obciążone mimośrodowo Obciążenia mimośrodowe występują w stopach, które oprócz obciążenia pionowego N = P+G przenoszą dodatkowo silę poziomą H lub moment zginający M lub gdy sila pionowa nie działa wzdłuż osi przechodzącej przez środek powierzchni podstawy stopy i wskutek tego wywołuje moment zginający M = Ne. Obciążenie dodatkowe wywołane silą poziomą lub momentem zginającym sprowadza się do obciążenia mimośrodowego (M = Ne). Przy takim obciążeniu w zasadzie projektuje się stopę tak, aby środek jej podstawy pokrywał się z punktem przyłożenia mimośrodowej siły pionowej N. W tym przypadku stopa jest obciążona osiowo i można ją obliczać zgodnie z p. 6.6.2. Jeżeli jednak pokrywanie się środka ciśnień ze środkiem przekroju jest niemożliwe choćby z powodu zmienności mimośrodu (np. gdy będzie on wywołany zmiennym co do kierunku działaniem wiatru), to wykres naprężeń pod stopą będzie trapezowy lub trójkątny, jak to wynika ze znanych wzorów przy m imośrodowym obciążeniu przekroju prostokątnego.Zbrojenie stopy oblicza się tak jak w stopach osiowo ściskanych, wyznaczając moment zginający stopę względem krawędzi słupa, wywołany oddziaływaniem gruntu (z pominięciem ciężaru stopy) dla czterech wydzielonych trapezów rzutu stopy. Przyjmuje się przy tym zwykle, że oddziaływanie gruntu na obliczone trapezy jest równomiernie rozłożone na całej powierzchni rzutu. [hasła pokrewne: obliczanie współczynnika przenikania ciepła, stropodach niewentylowany, gwiazdki szablony ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: gwiazdki szablony obliczanie współczynnika przenikania ciepła stropodach niewentylowany