Hale magazynowe
Just another WordPress site

Stopy grupowe

Posted in Uncategorized  by admin
September 11th, 2019

Jeżeli kilka słupów znajduje się w niewielkiej odległości i przenoszą one znaczne obciążenie, projektuje się stopy zespolone (grupowe) o podstawie prostokątnej (przy jednakowych silach w słupach),lub o podstawie trapezowej (w przypadku różnej wartości sił przenoszonych przez słupy). W drugim przypadku wypadkowa sił powinna przebiegać przez środek ciężkości podstawy trapezowej. Ławy pod słupami Jeżeli odległości między slupami rozstawionymi w jednym szeregu są niewielkie, a grunt jest słaby i niejednorodny, celowe jest wykonanie ciągłych law fundamentowych (zamiast stóp pojedynczych pod poszczególnymi słupami). Ława ciągła. Niekiedy ławy takie projektuje się w dwóch kierunkach. Dla określenia rozkładu obciążeń w obu kierunkach przyjmuje się z dostatecznym przybliżeniem, że obciążenie rozkłada się proporcjonalnie do sztywności każdego kierunku. Płyty fundamentowe W przypadku znacznego obciążenia slupów, przy słabym gruncie, stopy zespolone oraz lawy podłużne i poprzeczne są niewystarczające. Wówczas należy zastosować płytę żelbetową pod całym budynkiem. Płyta posiada tę zaletę, że na ogól zapobiega występowaniu znaczniejszych różnic w osiadaniu, wyrównując naciski swą sztywnością. Płytę fundamentową można rozpatrywać jako odwrócony strop płytowy (podobnie jak lawę można uważać za odwróconą belkę). Płyta ta jest obciążona odporem gruntu, zaś obciążenia przekazywane przez słupy są analogiczne do reakcji w punktach podparcia stropu. W przypadku rozmieszczenia slupów w wierzchołkach kwadratów płyty fundamentowe konstruowane bywają często w postaci odwróconego stropu grzybkowego. Często również płyty fundamentowe wykonuje się jako układy płytowożebrowe, przy czym żebra te mogą wystawać do góry lub w dół. Oczywiście miejsca przecięć tych żeber powinny znajdować się pod s upami. W celu zaoszczędzenia deskowań w płytach fundamentowych z żebrami dolnymi przekroje poprzeczne tych żeber mają kształt trapezowy. Częściej jednak stosuje się płyty fundamentowe z żebrami wystającymi do góry. W tym przypadku warunki pracy statycznej żeber ciągłych są korzystniejsze w przęsłach i gorsze na podporach, gdyż płyta znajdująca się tu po stronie rozciąganej nie bierze udziału w pracy na ściskanie. [więcej w: dom w dmuchawcach, cennik wienerberger, wienerberger cennik ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: cennik wienerberger dom w dmuchawcach wienerberger cennik