Hale magazynowe
Just another WordPress site

Stopy fundamentowe obciazone osiowo

Posted in Uncategorized  by admin
September 12th, 2019

Na wysokości 15+20 cm powierzchnia boczna stopy jest pionowa. Wierzch stopy zwykle ma większe wymiary niż przekrój słupa, wskutek czego tworzy się dookoła słupa odsadzka o szerokości ok. 5 cm, umożliwiająca ustawienie deskowania na gotowej stopie. Słupy łączy się ze stopami za pomocą krótkich prętów wypuszczonych ze stopy w słup na długość obliczoną z warunku przyczepności. Pod stopą układa się z reguły podłoże betonowe o grubości ok. 10 cm, zaś warstwę betonu zabezpieczającą zbrojenie wykonuje się o grubości co najmniej 3,5 cm. Stopy obciążone osiowo oblicza się w założeniu, iż rozkład naprężeń pod stopą jest równomierny. Założenie to nie jest zupełnie ścisłe, rozkład bowiem naprężeń przebiega krzywoliniowo i to wg krzywych różnych dla gruntów sypkich i spoistych, jednak przy wymiarach podstawy stopy ponad 1,0 m można przyjmować z dostateczną dokładnością równomierność rozkładu naprężeń w gruncie. Przy oblicz aniu stopy fundamentowej konieczne jest uwzględnienie kilku różnych przyczyn, które mogą spowodować zniszczenie fundamentu. Badania, jak np. Instytutu Techniki Budownictwa w Paryżu (1936 r.), Richarda w Illinois, Centralnego Biura Studiów i Projektów Budownictwa Przemysłowego w Warszawie 1952 r., pozwalają na stwierdzenie, iż uwzględniane dotychczas w obliczeniach przecinanie i zginanie są rzadko przyczynami zniszczenia fundamentów, natomiast szczególnie niebezpieczne są przede wszystkim główne naprężenia rozciągające. Na ogół przyjmuje się, że zniszczenie ostrosłupowego fundamentu następuje po zniszczeniu przyczepności zbrojenia rozciąganego (dolnego), początkowo przez pęknięcie betonu, po czym część betonu ograniczona powierzchniami przebiegającymi w przybliżeniu pod kątem 45° od krawędzi słupa, oddziela się od pozostałej (wewnętrznej) części betonu. Ścisłe określenie naprężeń niszczących w jakimkolwiek miejscu stopy nie jest obecnie możliwe; jednak w fundamentach jak i w innych statycznie niewyznaczalnych konstrukcjach następuje plastyczne wyrównanie sil i momentów, zanim w przekrojach (które mogą być przeciążone) wystąpi krytyczne obciążenie. Dlatego też praktycznie mogą być stosowane z wystarczającą dokładnością podane wyżej metody. [podobne: studnie chłonne, instalacje sanitarne poradnik, jętka wymiary ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: instalacje sanitarne poradnik jętka wymiary studnie chłonne