Hale magazynowe
Just another WordPress site

Rozsaczajaca siec drenazowa

Posted in Uncategorized  by admin
June 17th, 2018

Rozsączająca sieć drenażowa. Drenaż jest urządzeniem, za pomocą którego ścieki oczyszczone mechanicznie mogą być odprowadzone do gruntu w celu ich dalszego biologicznego oczyszczenia. Wstępna przeróbka ścieków następuje w osadniku gnilnym, a następnie ścieki kieruje się do komory dozującej, skąd odprowadza się je do gruntu za pomocą sieci rozsączającej. Rozsączanie ścieków powinno odbywać się na terenie posesji, przy czym osadnik gnilny może znajdować się w pobliżu budynku w odległości ok. 5 m. Urządzenia dawkujące w postaci wywrotnych korytek lub syfonów, odprowadzają sklarowane ścieki do sieci drenażowej. Ilość ścieków odprowadzana jednocześnie przez urządzenia dawkujące powinna wynosić co najmniej 10% pojemności wszystkich drenów urządzenia. [patrz też: panele podłogowe, wdrożenia magento, hologramy els ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: hologramy els panele podłogowe wdrożenia magento