Hale magazynowe
Just another WordPress site

Rozlozenie w szachownice daje nieco lepsze rozwiazanie strefy zageszczenia

Posted in Uncategorized  by admin
September 5th, 2019

W przypadku betonowania kilkoma warstwami należy przestrzegać, aby buława wibratora przy zagęszczaniu kolejnej warstwy zanurzała się w poprzednią na głębokość 5-10 cm. W ten sposób eliminuj się możliwość rozwarstwiania i osiąga jednolite połączenie warstw. Przy zagęszczaniu warstwy najniższej odległość buławy wibratora od podłoża powinna być nie mniejsza niż 5 cm. Należy zwracać uwagę, aby odstęp między sąsiednimi stanowiskami buławy nie był większy niż 1,5 R (gdzie R – promień pracy skutecznej). Kolejne stanowiska zanurzania buławy w rzędzie powinny być wzdłuż linii prostej, natomiast układ stanowisk w sąsiednich rzędach może być dowolny. Rozłożenie w szachownicę daje nieco lepsze rozwiązanie strefy zagęszczenia. Przy stosowaniu wibratorów pogrążalnych należy unikać kontaktu buławy ze zbrojeniem, a w żadnym przypadku nie wolno nią przesuwać zbrojeń. Wibrowanie wibratorami powierzchniowymi powinno odbywać się przez ko lejne zagęszczanie każdego wycinka powierzchni. Wibrator powinien swobodnie spoczywać na powierzchni betonu (bez docisku), a po zawibrowaniu powinien być przestawiony na sąsiednie stanowisko. Wibrator powierzchniowy pracuje na Jednym stanowisku przez określony czas, następnie odrywa się go od betonu i przestawia na sąsiednie stanowisko. Zagęszczanie za pomocą wibratora powierzchniowego należy wykonywać ciągłymi pasami z wiązaniem sąsiednich stanowisk wibratora na 3-5 cm. Nie powinno się przesuwać wibratora powierzchniowego na stanowisku zagęszczania, gdyż w ten sposób zamiast efektu zagęszczania wgłębnego uzyska się jedynie efekt wygładzania powierzchni. [więcej w: mrówka stalowa wola, metrohouse bolesławiec, projekty sklepów spożywczych ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: metrohouse bolesławiec mrówka stalowa wola projekty sklepów spożywczych