Hale magazynowe
Just another WordPress site

Przyklady wykonania konstrukcji szkieletowych

Posted in Uncategorized  by admin
September 12th, 2019

Budownictwo szkieletowe, zarówno w postaci tradycyjnych konstrukcji monolitycznych, jak również i postaci konstrukcji prefabrykowanych rozwinęło się szczególnie po drugiej wojnie światowej. Zarówno w Stanach Zjednoczonych, jak i w Związku Radzieckim oraz w krajach Europy zachodniej, a zwłaszcza w NRF, powstało wiele wspaniałych gmachów o nowoczesnych rozwiązaniach konstrukcji szkieletowej. Do najciekawszych realizacji prefabrykowanych konstrukcji szkieletowych w Polsce należy budynek czytelni Biblioteki Uniwersyteckiej w Łodzi wybudowany w 1956 r.. Powierzchnia rzutu budynku wynosi 25,30 X 18,80 m, liczba kondygnacji 13, w tym 2 kondygnacje podziemne. Zestaw podstawowych elementów prefabrykowanej konstrukcji szkieletu. Odległość między osiami słupów wynosi 5,35 m, wysokość kondygnacji 2,30 m. Ciężar elementu szkieletu w postaci ramy w kształcie litery H wynosi 4,2 T, ciężar płyty stropowej 2,7 T. Wypełnienie szkieletu stanowią fakturowane bloki żużlobetonowe o ciężarze 2,9 T. FUNDAMENTY BUDYNKÓW SZKIELETOWYCH Uwagi ogólne Przy projektowaniu fundamentów należy brać pod uwagę następujące czynniki, od których uzależnione są: nośność, wypieranie i przemarzanie gruntu oraz możliwość podmycia fundamentów. Ze względu na sposób przenoszenia obciążeń na grunt fundamenty żelbetowe budynków szkieletowych można podzielić na 4 grupy: stopy pojedyncze, stopy zespolone, ławy, płyty. Stopy fundamentowe obciążone osiowo Stopy betonowe lub żelbetowe pod słupy wykonuje się z betonów marek 110, 140 i 170. Przekrój pionowy stóp fundamentowych przy niewielkich siłach osiowych w słupach przyjmuje się prostokątny, a przy większych silach trapezowy, w celu zaoszczędzenia betonu. Stopy połączone są ze słupami przeważnie w sposób sztywny, w niektórych tylko konstrukcjach ramowych wykonuje się specjalne przeguby. Poziom spodu fundamentów należy projektować możliwie na jednej wysokości. Górna część stopy bezpośrednio pod słupem pracuje na ściskanie, a cała stopa na zginanie. Przy osiowym obciążeniu stosuje się przeważnie stopy kwadratowe, jeżeli nawet słup nie ma przekroju kwadratowego. Przy takim bowiem kształcie zużycie materiału jest najmniejsze. [hasła pokrewne: studnie chłonne, instalacje sanitarne poradnik, jętka wymiary ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: instalacje sanitarne poradnik jętka wymiary studnie chłonne