Hale magazynowe
Just another WordPress site

Posts Tagged ‘obliczanie współczynnika przenikania ciepła’

Pale drewniane

Posted in Uncategorized  by admin
December 22nd, 2018

Krótkie mogą być pale drewniane o średnicy około 20 cm, odpowiednie, gdy grunt jest zupełnie suchy lub odwrotnie — nawodniony na calej długości pala, albo stalowe, np. rurowe, wypełnione betonem. Najczęściej jednak stosuje się pale żelbetowe prefabrykowane o przekroju 20 X 20 do 30 cm i nośności od 10 do 30 tys. kG, zależnie od rodzaju gruntu i długości nośnej pala, która nie powinna być mniejsza niż 2 m. Przez długość nośną rozumie się długość odcinka pala pogrążonego w gruncie wytrzymałym. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘obliczanie współczynnika przenikania ciepła’

Pale drewniane

Posted in Uncategorized  by admin
December 22nd, 2018

Długość pali drewnianych nie powinna przekraczać 12 m, gdyż dostawa dłuższych nastręcza już pewne trudności, jednak w razie potrzeby stosowane są pale o długości do 20 m. W ostrokrawędzistych żwirach i w gruntach kamienistych, a także wówczas, gdy chodzi o wbicie końca pala na niewielką głębokość (ok. 50 cm) w miękką skałę albo też o przebicie palem lokalnych przeszkód (pni drzewnych, starych konstrukcji drewnianych) ostrze pala należy uzbroić w tzw. grot (trzewik). Stosowanie grotów w innych gruntach, nawet w bardzo zwartych jednorodnych glinach czy piaskach, mija się z celem, a czasem może być nawet szkodliwe, w razie natrafienia bowiem na przeszkodę grot ma tendencje do skrzywiania się i rozdzierania dolnego końca pala. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘obliczanie współczynnika przenikania ciepła’

Pale drewniane

Posted in Uncategorized  by admin
December 22nd, 2018

Wystające z fundamentu pręty zbrojenia, przewidziane do zespawania z odpowiednimi prętami głównymi podłużnego zbrojenia słupa, chowają się we wgłębieniu fundamentu. Słup mający zakończenie w formie prostokątnego języka oraz fundament zaopatrzone są w odpowiednie podkładki centrujące. W celu zapewnienia właściwego położenia wystających prętów zbrojenia głównego słupa i z fundamentu zaleca się umieszczać zarówno w słupie jak i w fundamencie obrzeża z kątownika. Po zespawaniu końców wystających prętów zbrojenie otacza się strzemionami, a następnie węzeł zabetonowuje się. Złącza spawane tego rodzaju są łatwe i dostępne przy wykonywaniu i kontroli i z tych względów zdobyły sobie powszechne uznanie i zastosowanie. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘obliczanie współczynnika przenikania ciepła’

Pale drewniane

Posted in Uncategorized  by admin
December 22nd, 2018

Z organizacyjnego punktu widzenia szkielety prefabrykowane można montować wg jednej z dwóch metod: a) metodą kompleksową, b) metodą kolejnego montażu elementów. Metoda kompleksowa montażu polega na tym, że budynek dzieli się na sekcje i w każdej sekcji montuje się słupy, podciągi, belki, płyty stropowe itd. Metoda ta ma tę zaletę, że po ukończeniu montażu w jednej sekcji i przesunięciu dźwigu montażowego do sekcji następnej można w poprzedniej sekcji przystąpić do następnych robót budowlanych, jak wypełnienie ścian, układanie podłóg, montaż instalacji itp. Dzięki temu przyspiesza się wykończenie poszczególnych części budynku i oddanie ich do użytku. W metodzie tej liczba przesunięć dźwigu jest mała. Read the rest of this entry »

Comments Off

« Previous Entries