Hale magazynowe
Just another WordPress site

Orientacyjne wartości współczynników

Posted in Uncategorized  by admin
September 17th, 2019

Kolejne fazy rozwoju leja depresji, gdy z jednej strony ujęcia następuje wyklinowanie warstwy wodonośnej, a z drugiej strony, w zasięgu leja depresji, znajduje sie granica zbiornika wodnego, zasilającego odwadnianą warstwę wodonośną. Rozwój leja depresji ma w obu kierunkach różny przebieg. Od strony cieku promień osiąga wartość Rmax równą odległości L od granicy cieku. Od pewnej wartości depresji Sp promień depresji jest stały i równy Rpmax. Z lewej strony ujęcia, po osiągnięciu przez promień depresji wartości równej Rirnax, następuje stopniowe zmniejszanie promienia depresji w wyniku wyczerpywania statycznych zapasów wody. Zmniejszenie trwa aż do momentu, gdy nastąpi ustalenie przepływu wody przez filtr. W ciśnieniowych warstwach wodonośnych lej depresji stanowi obszar pomiędzy powierzchnią piezometrycznego ciśnienia wody przed rozpoczęciem pompowania i powierzchnią tego ciśnienia obniżonego w wyniku pompowania wody. W omawianym przypadku nie występuje odwodnienie gruntu, jak to ma miejsce w warstwie bezciśnieniowej, a jedynie w pewnym obszarze warstwy wodonośnej następuje obniżenie ciśnienia. W celu wytworzenia leja depresji nie potrzeba więc odpompowywać statycznych zapasów wo— dy gruntowej, a tylko ilości wody, którą można określić ze wzoru, gdzie: Ew — moduł sprężystości wody, równy w przybliżeniu 2 • 103 tys. kG/m2, średnie ciśnienie w stropie warstwy wodonośnej w zasięgu leja depresji przed rozpoczęciem pompowania, jak lecz po wytworzeniu leja depresji. Ponieważ woda jest ośrodkiem mało ściśliwym, ilości wody, które trzeba odpompowywać, aby wytworzyć lej depresji, są niewielkie. Stąd też czas wytworzenia leja depresji jest stosunkowo krótki. Krótki jest również czas, po którym ciśnienie wraca do pierwotnej wartości. Opisane okoliczności należy uwzględnić przy projektowaniu instalacji depresyjnych chroniących podłoże poniżej dna wykopów przed wyłamaniem lub przebiciem w wyniku parcia wody na spąg warstwy nieprzepuszczalnej. [podobne: metrohouse bolesławiec, emarkowo, floks szydlasty ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: emarkowo floks szydlasty metrohouse bolesławiec