Hale magazynowe
Just another WordPress site

Pionowe ujęcie punktowe złożone z pojedynczej studni depresyjnej

Posted in Uncategorized  by admin
September 16th, 2019

Promień ujęcia Ri (studni depresyjnej) jest bardzo mały w stosunku do promienia leja depresyjnego Ro — R-k Ri, a dopływ wody do studni odbywa się symetrycznie z całego kołowego konturu leja depresji. W przypadku instalacji konturowej złożonej z sześciu pionowych studzien depresyjnych, usytuowanych na obwodzie kołowym, pole dopływu wody do poszczególnych studzien depresyjnych jest niesymetryczne, większe od strony konturu leja depresji, a mniejsze od strony środka instalacji depresyjnej. Pola dopływu wody Fbl Fb2 = Fb3 = Fb4 — Fbfi Fb6 są znacznie mniejsze od pola dopływu wody Fa do studni pojedynczej, Jeśli dalej przyjmiemy, że wydajność ujęcia Q j est funkcją pola F, z którego woda dopływa, nie trudno stwierdzić, że prędkość dopływu wody na konturze studni depresyjnej wg schematu a będzie większa 0d prędkości dopływu wody na konturach studzien w schemacie b. Ponieważ według prawa Darcy spadek zwierciadła wody gruntowej wyraża się wzorem J = V/k, więc można ustalić, że nachylenie krzywej depresji przy ujęciu pojedynczym będzie większe od nachylenia przy ujęciu konturowym. Zasięg leja depresji ujęcia pojedynczego musi być więc mniejszy od zasięgu leja depresji ujęcia konturowego. W celu uproszczenia obliczeń, w praktyce przyjmuje się w obu przypadkach jednakowe R. Zakłada się, że błąd popełniony z tego powodu jest niewielki w stosunku do różnic wydajności i wielkości depresji wynikających z omówionej na wstępie zmienności warunków hydrogeologicznych i niedokładności ustalania współczynnika filtracji k. Przeprowadzona wyżej analiza warunków dopływu wody do ujęć o różnych promieniach Ri potwierdza znane w praktyce zjawisko większego spływania skarp wykopów małych w planie niż wykopów dużych w przypadku odwodnienia powierzchniowego. [hasła pokrewne: odległość szamba od granicy działki, klimatyzator monoblok, mrówka stalowa wola ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: klimatyzator monoblok mrówka stalowa wola odległość szamba od granicy działki