Hale magazynowe
Just another WordPress site

METODY WYMIAROWANIA PRZEKROJÓW CEGLANO-ZELBETOWYCH

Posted in Uncategorized  by admin
September 10th, 2019

Zgodnie z obowiązującą normą, należy stosować przy projektowaniu ustrojów ceglano-żelbetowych metodę odkształceń plastycznych. Duże korzyści praktyczne daje również wprowadzona w Związku Radzieckim metoda stanów granicznych, opierająca się na wzorach otrzymywanych z obliczeń za pomocą metody odkształceń plastycznych. Przy obliczaniu konstrukcji, zarówno wg jednej jak i drugiej metody, jako obciążenia normowe przyjmuje się obciążenia podane już w poprzednich rozdziałach. Założenia obliczeniowe według metody odkształceń plastycznych i metody stanów granicznych Konstrukcje ceglano-żelbetowe stosuje się zwykle w ustrojach murowych, które spełniając wymagania cieplno-wilgotnościowe i architektoniczne, nie są w stanie przenieść przekazujących się na nie obciążeń. Przekrój elementów konstrukcji murowej jest w tych przypadkach najczęściej ustalony, a zadanie konstruktora polega na wyznaczeniu przekroju betonu i stali. Dobór przekroju przeprowadza się przez próby, sprawdzając, czy przekrój ceglano-żelbetowy odpowiada przypadającym na niego obciążeniom. Jeżeli po przeliczeniu okaże się, że przyjęty przekrój betonu jest za duży lub za mały, należy go zmienić, a obliczenie powtórzyć. W konstrukcjach, gdzie nie jest się skrępowanym wymiarami przekroju muru, należy dobierać przekrój korzystny pod względem wymagań statycznych muru oraz betonu. Przy obliczaniu konstrukcji zespolonych wg metody stanów granicznych obciążenia obliczeniowe otrzymujemy, mnożąc obciążenia normowe przez współczynniki przeciążenia. Wskutek wprowadzenia różnych współczynników przeciążenia dla obciążeń zasadniczych , współczynników jednorodności materiałów i warunków pracy obliczanie metodą stanów granicznych daje jasny obraz pracy konstrukcji zespolonej, w skład której wchodzi kilka materiałów o znacznie różniących się właściwościach. [podobne: ruszt fundamentowy, projekty sklepów spożywczych, pielęgnacja betonu ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: pielęgnacja betonu projekty sklepów spożywczych ruszt fundamentowy