Hale magazynowe
Just another WordPress site

Konstrukcje zespolone pierwszego rodzaju

Posted in Uncategorized  by admin
September 11th, 2019

Podczas murowania części ceglanej konstrukcji zespolonych, w spoinach poziomych co kilka warstw cegieł układa się strzemiona, wystające w bruzdach pozostawionych w murze dla części żelbetowych. Strzemiona te mają za zadanie lepsze powiązanie obu części konstrukcji zespolonej, a ponadto wzmocnienie cieńszych ścianek kanałów i zabezpieczenie ich przed wypchnięciem przez świeży beton. Do słupów wolnostojących i ścian takich konstrukcji, w których powstawanie rys jest niedopuszczalne (np. zbiorniki, zapory itp.), marka zaprawy cementowej lub cementowo-wapiennej nie powinna być mniejsza niż 50 kG/cm2. Z punktu widzenia wykonawstwa konstrukcje zespolone możemy podzielić na : konstrukcje, w których część żelbetowa wykonywana jest w wymurowanych uprzednio kanałach ze wszystkich stron (kanały zamknięte), konstrukcje, w których jedna strona kanału lub więcej są otwarte (nie wymurowane uprzednio). Konstrukcje zespolone pierwszego rodzaju wykonuje się w następujący sposób: najpierw muruje się ściany kanału na wysokość 1,0;1,3 m, a następnie w pozostawione w nim kanały wkłada się gotowe szkielety zbrojenia. W dolnej części kanału. należy pozostawić nie zamurowane otwory rewizyjne, których zadaniem jest ułatwienie oczyszczenia kanału z zaprawy, która spadła do dolnej części kanału w czasie murowania ścianek, względnie ze śmieci, które mogły się tam dostać w przypadku dłuższej przerwy między murowaniem ścianek kanału a betonowaniem rdzenia. Wymienione otwory rewizyjne przed betonowaniem rdzenia słupa należy zamurować i zabezpieczyć tak, aby beton nie wypchnął świeżego muru. W celu uniknięcia niebezpieczeństwa przewarstwienia zaprawą słupa żelbetowego w czasie murowania osłony można zastosować następujący sposób. Po wymurowaniu i wypełnieniu betonem pierwszego odcinka słupa muruje się pierwszą warstwę osłony dla następ nego odcinka, układając od strony wewnętrznej słupa cegły na sucho. Następnie warstwę tę wypełnia się w środku piaskiem i muruje się kolejne warstwy osłony dla rdzenia żelbetowego, pozostawiając po tej samej stronie wewnętrznej słupa w dwóch lub trzech warstwach cegły położone na sucho. [więcej w: dom w dmuchawcach, cennik wienerberger, wienerberger cennik ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: cennik wienerberger dom w dmuchawcach wienerberger cennik