Hale magazynowe
Just another WordPress site

KONSTRUKCJE ZESPOLONE CEGLANOZELBETOWE

Posted in Uncategorized  by admin
September 11th, 2019

CHARAKTERYSTYKA I PODZIAŁ KONSTRUKCJI ZESPOLONYCH Niezależnie od rozwoju produkcji nowych materiałów ściennych, jak np. betony lekkie, ceramika, ze względu na swoje cenne zalety, jeszcze długo będzie zajmować przodujące miejsce jako materiał ścienny. Obok bowiem właściwości konstrukcyjnego materiału nośnego, ceramiką ma wiele innych zalet, jak ogniotrwałość, doskonałe właściwości cieplno-wilgotnościowe i akustyczne, odporność na wpływy atmosferyczne itp. Ograniczenie stosowania ceramiki we współczesnych wielokondygnacyjnych budowlach miejskich wynika z małej wytrzymałości elementów ceramicznych na rozciąganie oraz ze zbyt małej nośności elementów ściskanych w budynkach wysokich przy grubości ściany spełniającej wymagania izolacji cieplnej. Stosowanie szkieletów żelbetowych wypełnionych materiałem ceramicznym przy średnio wysokich budynkach jest ze względów ekonomicznych nieopłacalne. W takich warunkach, obok postępującego rozwoju konstrukcji prefabrykowanych wielkoblokowych i wie lkopłytowych oraz monolitycznych, wykonywanych w deskowaniach przestawnych, konstrukcje zespolone mogą znaleźć również duże zastosowanie. Pod pojęciem konstrukcji zespolonych przyjęto uważać konstrukcje, w skład których wchodzi jednocześnie kilka materiałów. Do konstrukcji zespolonych można więc zaliczyć mury zbrojone prętami lub siatkami stalowymi, znane powszechnie płyty Kleina, stropy i sklepienia ceramiczne oraz konstrukcje ceglano-żelbetowe. W świetle obowiązujących norm do konstrukcji zespolonych zaliczają się tylko konstrukcje ceglanożelbetowe. Zarówno pierwsza jak i druga grupa konstrukcji zespolonych została opracowana i sprawdzona doświadczalnie w zasadzie tylko dla zespołu (połączenia) trzech materiałów: cegły, betonu i stali. Nie znaczy to, że w konstrukcjach zespolonych nie może występować zamiast cegły element betonowy. W niniejszym opracowaniu zajmiemy się tylko konstrukcjami ceglano-żelbetowymi, w których jako jeden z materiałów podstawowych występuje cegła. Beton i stal jako składowe części żelbetu spełniają w konstrukcji ceglano -żelbetowej prawie taką samą rolę, jaką spełniają wkładki stalowe w konstrukcji żelbetowej. Wskutek takiego zespolenia muru i żelbetu wyzyskane są całkowicie zarówno właściwości wytrzymałościowe jak i izolacyjne cegły, której zalet przede wszystkim cieplno-wilgotnościowych nie zdołał dotychczas przewyższyć żaden inny materia ł zastępczy. Konstrukcjami zespolonymi zajmował się w Polsce przed drugą wojną światową inż. arch. W. Adamski oraz prof. Wl. Danilecki. Potwierdzone naukowo i doświadczalnie zasady projektowania i obliczeń statycznych konstrukcji zespolonych opracowane zostały w Związku Radzieckim przez P. Ł. Pasternaka . [podobne: obliczanie współczynnika przenikania ciepła, stropodach niewentylowany, gwiazdki szablony ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: gwiazdki szablony obliczanie współczynnika przenikania ciepła stropodach niewentylowany