Hale magazynowe
Just another WordPress site

KONSTRUKCJA I WYKONANIE USTROJÓW CEGLANOZELBETOWYCH

Posted in Uncategorized  by admin
September 11th, 2019

Zasada konstrukcji zespolonych polega na celowym zespoleniu elementów muru ceglanego, betonu i stali zbrojeniowej w jeden wspólny ustrój, w którym wytrzymałość części ceglano-żelbetowej w każdym przekroju polega na współpracy wszystkich trzech materiałów. Pozwala to na przyjmowanie do obliczeń i projektowania przekrojów z materiału konstrukcyjnego sprowadzonego do właściwości muru lub betonu. Na ogół przyjęto sprowadzać właściwości muru do właściwości betonu i zespół tych materiałów obliczać jako konstrukcję z betonu zbrojonego, stosując w zasadzie normę konstrukcji żelbetowych. Przykłady takiej konstrukcji zespolonej. Ścianę murowaną wzmacnia się za pomocą słupów żelbetowych umieszczonych w kanałach (lub bruzdach) ukształtowanych odpowiednio w murze w czasie jego wznoszenia. Układ wzmocnień żelbetowych w stosunku do elementów ceglanych powinien być w zasadzie taki, aby wzmocnienia te były otoczone ze wszystkich, a przynajmniej z trzech stron cegłą. Otaczające elementy ściany zastępują przeważnie deskowanie dla wzmocnienia żelbetowego i grubość tych ścian nie powinna być w tym przypadku mniejsza niż 1/2 cegły. Wymiary elementów wzmacniających projektuje się zwykle jako wielokrotność wymiarów cegły. Praca statyczna konstrukcji zespolonej oparta jest na współpracy muru z betonem, polegającej na dobrej przyczepności betonu do muru. Typ konstrukcji zespolonej nadaje się szczególnie do elementów zginanych ściskanych mimośrodowo, ponieważ bardziej wytrzymały materiał, jakim jest beton, umieszczony jest w większ ych odległościach od osi obojętnej przekroju. Natomiast typ drugi, nadaje się szczególnie do elementów ściskanych osiowo. Dla uzyskania należytych warunków zapewniających dobrą przyczepność betonu do muru należy ściany kanałów i bruzd murować na puste spoiny, a przed rozpoczęciem betonowania cegłę należycie zwilżyć. Zaprawy stosuje się w takich proporcjach i o takich składnikach jak do robót murowych, z wyjątkiem zapraw wapiennych, których stosować tu nie wolno. Do ścian budynków mieszkalnych, użyteczności publicznej i przemysłowych stosuje się w zasadzie zaprawy cementowo-wapienne i cementowe marki nie mniejszej niż 30 kG/cm2. [hasła pokrewne: dom w dmuchawcach, cennik wienerberger, wienerberger cennik ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: cennik wienerberger dom w dmuchawcach wienerberger cennik