Hale magazynowe
Just another WordPress site

Kolejność obliczeń

Posted in Uncategorized  by admin
September 15th, 2019

Kolejność obliczeń jest następująca: a) dla założonych wymiarów geometrycznych b, a, h, t wyznaczamy parametry geometryczne b, a, z, b) dla określonego z badań geotechnicznych kąta tarcia wewnętrznego i parametrów b, a wyznaczamy drogą interpolacji współczynniki i M lub dla kąta tarcia wewnętrznego i parametrów b, a,  współczynnik M i H, c) po podstawieniu wartości t i ciężaru objętościowego otrzymamy obliczeniowe wartości : — momentu granicznego Mgr IW{(0t4, Tm, — granicznej siły poziomej Her T, — zagłębienia środka obrotu fundamentu a t, m, d) sprawdzamy, -czy obliczeniowy współczynnik pewności odpowiada wymaganej wielkości Mgr, gdzie : M graniczny moment obliczeniowy, Mz H(h+x) tHG+z) — rzeczywisty moment zewnętrzny w odniesieniu do środka obrotu fundamentu, F — współczynnik pewności. Współczynniki pewności Współczynniki pewności F należy przyjmować jako iloczyn współczynników cząstkowych: F=1 2 a 4 uwzględniających kolejno: FI — dokładność zastosowanej metody obliczeniowej, — dokładność określenia warunków gruntowych, dokładność określenia obciążeń, FĄ — ograniczenia wynikające z odkształceń. 25 — Fundamenty Według przeprowadzonych analiz współczynniki F należy przyjmować, jak następuje: FI 1,0+1,1 przy kącie tarcia wewnętrznego < 35 0 F — 1,8 — przy ograniczeniu przechylenia układu łg a 0,01. Sumaryczny współczynnik pewności dla konstrukcji w gruncie nie— spoistym o kacie tarcia wewnętrznego < 35 0 , przy obciążeniach przyjmowanych według PN-74/B-02009 i PN-70/B-02011 wyniesie F 1,0 • 1,25 • 1,3 • 3,0. Dla dalb morskich, dla których ograniczenia wynikające z odkształceń mogą być mniejsze, sumaryczny współczynnik pewności można przyjmować F 2,0. Stateczność fundamentów słupowych zagłębionych w gruncie spoistym Podstawą do wyprowadzenia wzorów i opracowania tablic współczynników obliczeniowych stanowiła analiza stanu odkształcenia i naprężenia w stanie granicznym gruntu. [podobne: metrohouse bolesławiec, emarkowo, floks szydlasty ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: emarkowo floks szydlasty metrohouse bolesławiec