Hale magazynowe
Just another WordPress site

Filtry gruntowe wykonuje sie z piasku i zwiru

Posted in Uncategorized  by admin
September 7th, 2019

Filtry gruntowe wykonuje się z piasku i żwiru (tłucznia) ułożonych warstwami w dole. Złoże ma sieć przewodów służących do doprowadzenia ścieków wymagających oczyszczania, i sieć drenażową do odprowadzenia ścieków przefiltrowanych. Ścieki oczyszczone na złożu są odprowadzane bezpośrednio do odbiornika. Sieć drenażowa filtrów gruntowych wykonana jest z tych samych rur co rozprowadzająca lub z korytek o spadku 1–:- 20/00 Należy również przewidzieć obsypkę z piasku o grubości 0,15 m. Odstęp między drenami wynosi 4–:-6 m. Spadek dna powinien wynosić 1% w kierunku drenów. Złoża podziemne powinny być zabezpieczone groblą ad wyższych stanów wód powierzchniowych, w celu zabezpieczenia ich przed zalaniem i zamuleniem. [hasła pokrewne: przydomowa odległość szamba od granicy działki, gwiazdki szablony, odległość szamba od granicy działki ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: dom w dmuchawcach gwiazdki szablony odległość szamba od granicy działki