Hale magazynowe
Just another WordPress site

Nazwy i symbole

Posted in Uncategorized  by admin
September 19th, 2019

Wydzielonej z podłoża warstwie o grubości hi odpowiada (w przybliżeniu) próbka gruntu w edometrze. Przy przyłożeniu obciążenia jednostkowego, równego naprężeniu pierwotnemu uzyskuje się stan obciążenia ciężarem własnym gruntu, istniejący przed rozpoczęciem robót budowlanych (punkt A wykresu ściśliwości). Odciążając próbkę, dochodzi się do stanu naprężeń minimalnych oz, m (maksymalnego odciążenia punkt B); od tego stanu liczy się osiadania fundamentu. Obciążając próbkę ponownie maksymalnym przyrostem naprężenia do wartości naprężenia całkowitego (punkt C), otrzymuje się zmianę grubości próbki s, odpowiadającą tej zmianie grubości warstwy w podłożu, która wpływa na osiadanie fundamentu. Wobec krzywoliniowości wykresu ściśliwości i znacznych różnic w modułach ściśliwości na odcinkach BA i AC nie można uważać podłoża za jednorodne, nawet gdy zawiera ono jeden rodzaj gruntu o tym samym stanie, gdyż wartości modułów ściśliwości pierwotnej i wtórnej oraz odpowiadające im zakresy naprężeń (długości odcinków BA i AC) zależą od głębokości zalegania warstwy. W tych warunkach bezpośrednie zastosowanie wzorów na przemieszczenia w półprzestrzeni gruntowej daje zawsze wyniki przybliżone i wskutek tego często trzeba wprowadzać do obliczeń dodatkowe uproszczenia. Dlatego też przy obliczaniu osiadania korzysta się z różnych metod przybliżonych, opartych na wzorach dotyczących naprężeń i przemieszczeń w półprzestrzeni gruntowej, które dają się ująć w dwie główne grupy. Metoda naprężeń. Metoda naprężeń jest najczęściej stosowana i zaleca ją norma PN-741, B-03020. Przyjmuje się, że warstwa gruntu w podłożu fundamentu nie odkształca się w kierunku poziomym. Wtedy próbka gruntu w edometrze przedstawia dość dokładnie odkształcenia pionowe warstwy. [patrz też: metrohouse bolesławiec, emarkowo, floks szydlasty ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: emarkowo floks szydlasty metrohouse bolesławiec