Hale magazynowe
Just another WordPress site

Dlugość pali drewnianych

Posted in Uncategorized  by admin
September 13th, 2019

Długość pali drewnianych nie powinna przekraczać 12 m, gdyż dostawa dłuższych nastręcza już pewne trudności, jednak w razie potrzeby stosowane są pale o długości do 20 m. W ostrokrawędzistych żwirach i w gruntach kamienistych, a także wówczas, gdy chodzi o wbicie końca pala na niewielką głębokość (ok. 50 cm) w miękką skałę albo też o przebicie palem lokalnych przeszkód (pni drzewnych, starych konstrukcji drewnianych) ostrze pala należy uzbroić w tzw. grot (trzewik). Stosowanie grotów w innych gruntach, nawet w bardzo zwartych jednorodnych glinach czy piaskach, mija się z celem, a czasem może być nawet szkodliwe, w razie natrafienia bowiem na przeszkodę grot ma tendencje do skrzywiania się i rozdzierania dolnego końca pala. Górny koniec pala (tzw. głowica) wymaga najczęściej jedynie drobnej obróbki związanej z wbijaniem, a tylko pale, które w budowli mają być wyciągane, muszą mieć swe górne końce obrobione, na wysokości ok. 80 do 90 cm, np. w kształcie odwróconego stożka ściętego i otoczone stalowym uzwojeniem. Pale drewniane ściskane powinny wchodzić w fundament co najmniej 30+50 cm (niekiedy płycej, gdy zachodzi Obawa niedostatecznego zabezpieczenia głowic pali przez beton przed wilgocią). Pale stalowe Pale stalowe znajdują na ogół mniejsze zastosowanie niż pale z innych materiałów. Dawniej, szczególnie do pali wyciąganych, używane były różne typy pali śrubowych, które wkręcano w grunt. Zwoje śruby, umieszczone na dolnym końcu takiego pala, przeciwstawiają się silom wyciągającym, Dziś stosuje się przekroje mniej skomplikowane, a więc dwuteowniki, rury stalowe o średnicy od 35 do 40 cm, pojedyncze lub łączone parami w przekrój zamknięty brusy ścianek szczelnych (szczególnie chętnie profil skrzynkowy Peine) oraz profile specjalne, których jednak w kraju się nie produkuje. [podobne: obliczanie współczynnika przenikania ciepła, stropodach niewentylowany, gwiazdki szablony ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: gwiazdki szablony obliczanie współczynnika przenikania ciepła stropodach niewentylowany