Hale magazynowe
Just another WordPress site

Centralny Instytut NaukowoBadawczy Konstrukcji Budowlanych

Posted in Uncategorized  by admin
September 10th, 2019

Ostatnie przepisy podstawowe w sprawie obliczeń konstrukcji budowlanych i fundamentów opracowane przez Centralny Instytut NaukowoBadawczy Konstrukcji Budowlanych (CNASK) Akademii Budownictwa i Architektury ZSRR przewidują również metodę stanów granicznych do obliczeń konstrukcji zespolonych. O słuszności tej metody i korzyściach, jakie ona daje, świadczą fakty, że podobne metody, aczkolwiek oparte na innych założeniach, zaczynają być stosowane w praktyce i w innych krajach. I tak np. w Anglii wprowadzono metodę tzw. współczynników obciążenia (Load factor), w USA metodę współdziałania (Interaction method). Podstawowe zasady metody stanów granicznych są na ogół znane i z tych względów w dalszej części rożdziału podane zostaną tylko te założenia i zasady, które wiążą się ściśle z tematyką rozdziału. Wobec bardzo zbliżonych założeń obliczeniowych, metody stanów granicznych i odkształceń plastycznych omówiono we wspólnym podrozdzi ale, natomiast obliczanie przekrojów oddzielnie dla każdej metody. W założeniach obliczeniowych obu metod wymiarowania przyjmuje się, że: a) współpraca materiałów wchodzących w skład konstrukcji zespolonej, tj. muru, betonu i stali, jest zapewniona dzięki siłom przyczepności aż do momentu zniszczenia konstrukcji, b) w obliczeniach pomija się pracę muru i betonu w strefie rozciąganej z wyjątkiem obliczania konstrukcji w fazie I, tj. gdy powstawanie rys w murze lub w betonie jest niedopuszczalne, c) wykres naprężeń w strefie ściskanej przekrojów obciążonych mimośrodowo lub zginanych przyjmuje się w kształcie prostokąta. d) naprężenia w stadium zniszczenia osiągają przy obliczaniu metodą odkształceń plastycznych wytrzymałość obliczeniową w ściskanym betonie, a granicę plastyczności w ściskanym i rozciąganym zbrojeniu; przy obliczaniu metodą stanów granicznych oba materiały osiągają umowne obliczeniowe granice wytrzymałości. [hasła pokrewne: ruszt fundamentowy, projekty sklepów spożywczych, pielęgnacja betonu ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: pielęgnacja betonu projekty sklepów spożywczych ruszt fundamentowy