Hale magazynowe
Just another WordPress site

Całkowite osiadanie

Posted in Uncategorized  by admin
September 18th, 2019

Jeżeli w podłożu występują grunty różniące sie niewiele pod względem ściśliwości, to mozna przyjąć średnie wartości modułów odkształcenia pierwotnych Eos i wtórnych Es i wykorzystać do obliczenia całkowitego osiadania s fundamentu wzór. Po uwzględnieniu różnej ściśliwości pierwotnej i wtórnej gruntu otrzymamy s=aeo — za0 (1 —v;s) Ob, w którym wartości 0 i przyjmuje sie dla środka fundamentu przy równomiernym rozkładzie naprężeń w jego podstawie lub co os przy obliczaniu osiadań fundamentów sztywnych. Wzory nie uwzględniają wpływu, jaki wywiera na osiadanie fundamentu odciążenie podłoża wykopami pod pomieszczenia podziemne budowli i obciążenie sąsiednimi fundamentami. Z tego względu są one stosowane głównie do obliczania osiadania pojedynczych fundamentów (np. kominów). Wzór jest stosowany również przy wyznaczaniu modułów odkształcenia Eo na podstawie wyników próbnych obciązeń. Obliczanie „Względnych strzałek” wygięcia budowli Obliczanie strzałek wygięcia i ugięcia przeprowadza się wg wzoru, przy czym wartość ustala się dla trzech najniekorzystniej osiadających max punktów fundamentów. Sprawdzanie stateczności zboczy. Zasady ogólne. Jeżeli jednak układ gruntów w zboczu jest zróżnicowany lub występuje w nim woda gruntowa, to wtedy: . W przypadku przepływu wody gruntowej nachylenie (zbocza) z gruntu sypkiego musi ulec znacznemu zmniejszeniu, : do sił zsuwających dochodzi dodatkowo ciśnienie spływowe i wtedy należy przyjmować tgrt2tgp. Nachylenie skarpy można zastosować tylko w tym przypadku, jeżeli krzywa depresji nie wychodzi na skarpę, a więc przy zastosowaniu drenażu u podnóża skarpy. W praktyce najczęściej mamy do czynienia z krzywą depresji stopniowo zbliżającą się do powierzchni skarpy; przyjęcie dla całej skarpy nachylenia wg wzoru nie byłoby ekonomiczne. Określenie bezpiecznego i ekonomicznego kształtu powierzchni skarpy w takich warunkach wymaga przeprowadzenia obliczeń stateczności skarpy, przy założeniu krzywoliniowych powierzchni poślizgu, zgodnie z p. B. [więcej w: e slawex, fatek, ile kosztuje przyłącze energetyczne ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: e slawex fatek ile kosztuje przyłącze energetyczne