Hale magazynowe
Just another WordPress site

Warunki brzegowe

Posted in Uncategorized  by admin
September 15th, 2019

Całki wyznacza sie osobno dla tych odcinków, na których D const i sumuje się obejmując obliczeniem całą ramę. Wyrażenie w nawiasach oznacza różnicę wartości iloczynów rzędnych XI na końcach każdego odcinka. Wyraz wolny G(y) w równaniu różniczkowym zależy od rodzaju obciążenia oraz wybranej funkcji z(x) i oznacza pracę wirtualną wszystkich obciążeń zewnętrznych przypadających na wyciętą ramę poprzeczną na przemieszczeniu w ll(z), zatem p (zy) z (x) dx=f płda+ Wzory na uogólnione (całkowe) momenty oraz uogólnione siły poprzeczne mają postać: Przemieszczenia wraz z ogólnionymi wielkościami My, Qy, umożliwiają obliczenie stałych całkowania, stosowanie do warunków brzegowych występujących na poprzecznych krawędziach układu (y O, y 1). Warunki brzegowe są spełnione jedynie w postaci całkowej. Rozwiązanie różniczkowego równania problemu z czterema znanymi warunkami brzegowymi (po dwa na każdym brzegu) daje rozkład funkcji W(v) w kierunku podłużnym, a tym samym wyznacza równanie y). Przy obliczaniu równania różniczkowego można korzystać z gotowych tablic, zamieszczonych w monografii W. Z. Własowa. Konstrukcje fundamentów budynków wieżowych są zwykle bardzo skomplikowane. Stateczność fundamentów słupowych zagłębionych w gruncie Zagadnienie fundamentów zagłębionych w gruncie, podlegających obciążeniu momentem wywracającym, obejmuje szeroki wachlarz konstrukcji, które prócz obciążeń pionowych przejmują siły poziome wynikające z hamowania pojazdów, oddziaływania wiatru, parcia gruntu, uderzeń bocznych lub naciągów. DO grupy tej, obok pali, przyczółków mostowych, fundamentów nabrzeży pomostowych, należą dalby oraz fundamenty stanowiące zakotwienie odciągów i szereg konstrukcji kolumnowych i podpór słupowych. W układzie statycznym odróżnić należy dwa zasadnicze typy rozwiązań : — dla układu słupowego, bez uwzględnienia nośności podstawy, — dla układu blokowego, z uwzględnieniem nośności. podstawy fundamentu. Układ słupowy obejmuje przybliżone rozwiązanie przestrzenne w stanie granicznym gruntu otaczającym fundament. Rozwiązanie układu blokowego oparto o metodę Sulzbergera. [hasła pokrewne: odległość szamba od granicy działki, klimatyzator monoblok, mrówka stalowa wola ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: klimatyzator monoblok mrówka stalowa wola odległość szamba od granicy działki