Hale magazynowe
Just another WordPress site

Przenoszenie obciążeń pali

Posted in Uncategorized  by admin
September 14th, 2019

Gdy grunty są jednorodne lub wykazują niewielkie różnice wytrzymałości poszczególnych warstw oraz gdy wytrzymałość ta jest stosunkowo nieduża i wzrasta wraz z głębokością, wówczas w przenoszenia obciążeń pali biorą udział warstwy na całej długości pali, przy czym część obciążenia przekazywana na grunt przez docisk w dolnych końcach pali jest znikoma i może być pominięta; pale takie nazywa się palami zawieszonymi (wiszącymi); niektórzy autorzy stosują tu nazwę: pale tarciowe. W gruntach sypkich pale zawieszone odgrywają równocześnie rolę pali zagęszczajacych, powiększających nośność gruntu, przez który przechodzą. Zastosowanie pali zawieszonych, jak stwierdzono na podstawie nowszych badań jeżeli zadaniem ich nie jest jedynie zagęszczenie gruntu — uzasadnione jest w tych przypadkach, gdy długość ich przekracza szerokość fundamentów. Zasięg bryły izobarycznej pod fundamentu (lub łączną szerokość momentem bezpośrednim i pod fundamentem na grupy fundamentów). W innym bowiem przypadku zasięg bryły izobarycznej nie zmienia sie istotnie w stosunku do zasięgu bryły izobarycznej fundamentu bezpośredniego (płytkiego) o tych samych wymiarach i stosowanie pali traci praktycznie sens. W praktyce stosunkowo rzadko występują „czyste” wyżej opisane przypadki; zwykle spotyka się przypadki pośrednie, w których górne, glębsze warstwy przejmują również dużą część obciążenia i przekazują ją warstwom głębszym, bardziej wytrzymałym, a równocześnie duża część obciążenia przenosi się na te wytrzymałe warstwy bezpośrednio przez docisk w dolnych końcach pali. Najistotniejsze kryteria podziału pali opierają się na materiale, z jakiego pale są wykonane, na sposobie wykonania lub zagłębiania pali w grunt oraz na ich długości i średnicy. Ze względu na materiał pale można podzielić na: drewniane, stalowe, betonowe i żelbetowe. [patrz też: dom w dmuchawcach, cennik wienerberger, wienerberger cennik ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: cennik wienerberger dom w dmuchawcach wienerberger cennik