Hale magazynowe
Just another WordPress site

Stateczność fundamentów słupowych zagłębionych w gruncie niespoistym

Posted in Uncategorized  by admin
September 15th, 2019

Podstawę przedstawionej metody obliczania [1] stateczności konstrukcji w układzie przestrzennym stanowiła analiza stanów granicznych obserwowanych w badaniach doświadczalnych przeprowadzonych na różnych modelach i w różnych rodzajach gruntu, umożliwiająca dość dokładne prześledzenie rzeczywistej pracy fundamentu poddanego działaniu siły poziomej i momentu wywracającego. Ogólny schemat odkształceń i naprężeń w stanie granicznym wokół zagłębionego fundamentu. W celu wyprowadzenia wzorów opisujących wpływ poszczególnych stref stan naprężenia przedstawiono w cząstkowych schematach ułatwiających analizę. W dalszym ciągu poszczególne schematy podzielono na część górną i dolną. Po rozpisaniu, scałkowaniu i zsumowaniu wyrażeń odpowiadających wpływom poszczególnych schematów cząstkowych. Analiza odkształceń i naprężeń w stanie granicznym gruntu wokół fundamentu słupowego obciążonego momentem wywracającym: a) przemieszczenie gruntu, b) ogólny stan naprężenia utrzymujący fundament w równowadze, c) linia przemieszczeń gruntu i naprężeń granicznych (dla strefy odporu kierunki przeciwne) szczególnych strefach), uzyskano wieloczłonowe wzory na wartość graniczną momentu wywracającego M, granicznej siły poziomej H i współczynnika charakteryzującego zagłębienie środka obrotu fundamentu. Dla praktycznego wykorzystania rozwiązania przeprowadzono obliczenia numeryczne dla różnych wartości kąta tarcia wewnętrznego i różnych charakterystyk geometrycznych oraz sporządzono tablice współczynników E, M i H umożliwiające wyznaczenie wartości granicznych dla danego gruntu niespoistego i założonych wymiarów fundamentów. Przyjęto oznaczenia: ciężar objętościowy gruntu, T/m9, kąt tarcia wewnętrznego gruntu, stopnie, — zagłębienie fundamentu, m, b długość boku fundamentu (równoległego do płaszczyzny działania obciążeń), m, szerokość fundamentu (prostopadła do płaszczyzny działania obciążeń), m, zagłębienie środka obrotu fundamentu w stosunku do poziomu te- renu, m, h — wysokość zaczepienia siły poziomej od poziomu terenu, m.  [przypisy: metrohouse bolesławiec, emarkowo, floks szydlasty ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: emarkowo floks szydlasty metrohouse bolesławiec