Hale magazynowe
Just another WordPress site

Wpływ różnych czynników na kształt i zasięg leja depresji oraz na warunki odwodniania

Posted in Uncategorized  by admin
September 17th, 2019

Oprócz układów warstw gruntu, na kształt i zasięg leja depresji wpływają: filtracyjne właściwości gruntu określone współczynnikiem filtracji k, miąższość warstwy wodonośnej H, obniżenie zwierciadła wody S, czas pompowania t, wydajność instalacji depresyjnej Q oraz kształt tej instalacji. Długość promienia depresji jest więc funkcją określoną wzorem. W chwili rozpoczęcia pompowania, gdy t 0, również R i S są równe zeru, a ciśnienie wody na powierzchnię filtru jest największe i dzięki temu można uzyskać największą wydajność ujęcia. W miarę upływu czasu stopniowo powiększa sie promień R i depresja S, natomiast maleje ciśnienie wody na wlocie do filtru, i wydajność ujęcia. Okres, w którym promień depresji zwieksza sie od R O do Rmgx, nazywamy okresem nieustalonych warunków odwadniania, a ruch wody w tym okresie ruchem nieustalonym. Po zrównaniu ciśnienia wody na powierzchni filtru ze stratami ciśnienia na wlocie do filtru, następuje ustalenie prędkości przepływu wody przez filtr i wydajności ujęcia. Ustala się też depresja S i promień depresji R, przy czym osiagaja one swoje wartości największe. Czas, po upływie którego następuje stabilizacja warunków odwadniania, nazywany jest czasem krytycznym, a ruch wody ruchem ustalonym. Czas tu, po którym zostaje osiągnięty ustalony ruch wody w warstwie bezciśnieniowej, można określić z dużym przybliżeniem ze wzoru vu bQs, gdzie: V — objętość leja depresji, równa objętości odwodnionego gruntu, współczynnik odsączalności, współczynnik wynoszący wg Kerkisa od 0,25 do 0,3, średnia wydajność instalacji depresyjnej. [hasła pokrewne: dom w dmuchawcach, cennik wienerberger, wienerberger cennik ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: cennik wienerberger dom w dmuchawcach wienerberger cennik